TEZGE NA ČAMCIMA

Sistem kanala u Bangkoku i okolini genijalno je osmišljen da ne predstavlja problem u odvijanju života i robne razmene. Štaviše lokalne zajednice su genijalno osmislile plutajuće pijace koje su postale osim nasušne potrebe i turistička atrakcija. Ovde prodavci postavljaju svoje tezge na čamce i slobodno se kreću kroz kanale, zaustavljajući se i prodajući svoju robu kupcima na obalama. Za sve neupućene, ovo je nešto što nikako ne treba propustiti tokom posete Bangkoku.